Vòng xe học trò – Lưu Vĩnh Hạ

0
Vòng xe học trò – Lưu Vĩnh Hạ

Hôm nay phng rc tri
Ch nhau khúc khích ting ci ngây ngô
Nhng vòng xe ca hc trò
Anh p ng trc em ngi yên sau

Phng ri trong mi tình u
Cái thi áo trng ca dao cha thành
Pha lê màu nng lung linh
N ci rng khnh mình chiêm bao

Ngp ngng ã có ngi trao
Qua khung ca lp nhng câu th tình
Hn nhiên vi ánh mt nhìn
Phng ri có gã làm thinh sut ngày

Tóc dài gi gió lên vai
ôi tà áo trng bay bay trong chiu
Màu hoa phng thm bao nhiêu
Ting ve khúc khích nhng iu vu v

Bm vàng u trang th
Vòng xe ch nhng gic m hc trò
Th lên tri nhng vu v
Vòng xe gi li tui th hc trò


Xem thêm:  Lục bát học trò - Nguyễn Thị Thùy Dung