Từ Cuba – Tố Hữu

0
Từ Cuba – Tố Hữu

Anh vit cho em, t o này 
Cu-ba, hòn o La, o Say 
ây say tht, say tri t 
Sóng bin say cùng ru mt, say… 

Na vòng trái t, r tng mây 
Anh n Cu-ba mt sáng ngày 
Nng rc tri t và bin ngc 
ào ti mt di la ào bay. 

Em , Cu-ba ngt lm ng 
Mía xanh ng bãi, bic i nng 
Cam ngon, xoài ngt vàng nông tri 
Ong lc ng hoa, rn bn phng. 

Anh mi mê nhìn, anh mi nghe 
Mía reo theo gió nhng thân kè 
Tóc xanh xoã bóng, hàng chân trng 
Có phi tiên nga d hi hè?… 

Mng bn ngày vui, chén ru y 
Ht bun, cha ht nh chua cay 
Em i, mía ngt tng khi mn 
Máu trn bùn vun gc mía này. 

Ngày xa… bn hi, mi dm nm 
Roi vt trên lng, tht tím bm 
Nh mía… Ngày xa bao thn cháy 
ã bùng nh mía, la hn cm! 

êm ã qua ri. Nhng bui mai 
Anh i quanh ph, dc ng dài 
Bin xanh trc mt, bao la bin 
Gió lng triu vui di pháo ài 

Ln vn ngoài khi nhng bóng ma 
Hai con tàu M ngó dòm ta 
Ô hay, bay vn ngu hoài vy! 
Chng thy Cu-ba ng y à? 

Cho l bay rình, ging mt trông: 
Cu ba ây, chói ngn c hng 
Cu-ba p sóng trùng dng tin 
Oai hùng nh chin hm Rng ông! 

Mc ai s, mc ai run 
Ta i, èo núi, bc không chùn 
Ngha quân, mt chic thuyn xa y 
Há chng tung hoành, dy nc non? 

Xem thêm:  Tì bà - Bích Khê

Chào cô em gái, n dân quân 
Súng vác ngang vai, p tuyt trn 
Lóng lánh mt en nhìn bin bic 
Tra hè ng gác, gi ngày xuân 

Trông em mà tng quê nhà 
Cô gái Hòn Gai canh bin xa 
Nh ch min Nam tng ui gic 
Gia Lau ng Tháp, mía Tuy Hoà 

ây vi bn, mi ngày qua 
Anh nh vô cùng t nc ta! 
Mai mt, em i, ri x bn 
Anh v, e li nh Cu-ba…