Trường Sơn đông, Trường Sơn tây – Phạm Tiến Duật

0
Trường Sơn đông, Trường Sơn tây – Phạm Tiến Duật

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Ðường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Ðông nhớ Trường Sơn Tây.

Một dãy núi mà hai màu mây
Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác
Như anh với em, như Nam với Bắc
Như Ðông với Tây một dải rừng liền.

Trường Sơn tây anh đi, thương em
Bên ấy mưa nhiều, gánh gạo
Muỗi bay rừng già cho dài tay áo
hết rồi, em có lấy măng không.

Em thương anh bên tây
Nước khe cạn bướm bay lèn đá
Biết lòng anh say miền đất lạ
Chắc em lo đường chắn bom thù

Anh lên xe, trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua tan
Em xuống núi nắng về rực rỡ
Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư.

Ðông sang tây không phải đường thư
Ðường chuyển đạn và đường chuyển gạo
Ðông Trường Sơn, cô gái “ba sẵn sàng” xanh áo
Tây Trường Sơn áo .

Từ nơi em gửi đến nơi anh
Những đoàn quân trùng trùng ra trận
Như nối lời
Ðông Trường Sơn nối tây Trường Sơn.


Xem thêm:  Trọn bộ những bài thơ nhớ ai sâu sắc giàu ý nghĩa nhất hiện nay