Trộm sữa (18+)

0
Trộm sữa (18+)

Đứa nào bú trộm của ông
Mà mùi bia cứ nồng cả lên
Ông vừa mỗi tí ngủ quên
Đứa nào trộm sữa ông điên lắm rồi

Miệng thì vừa lớn vừa hôi
Đã bú trộm sữa còn bôi bẩn bình
Ghét trộm ghét cả mẹ mình
Thấy thằng trộm sữa mần thinh tảng lờ

Ông về mách bố ông cơ
Tiếc là bố bận ở xa
Tháng sau bố mới về nhà
Hiện trường vụ trộm chắc là… mất toi

Từ giờ ông thức ông coi
Không cho thằng trộm bú vòi của ông
Bố về ông bảo bố trông
Đừng đi xa nữa kẻo không còn vòi


Xem thêm:  Cô bé quàng khăn đỏ (18+)