Tình bạn hữu – Vũ Việt Hùng

0
Tình bạn hữu – Vũ Việt Hùng

quý nâng ly bạn với tôi.
ấm lạnh ở trong đời.
Tương phùng bạn hữu ta cùng uống.
Hội ngộ đệ huynh cạn chén mời
Nếu lỡ mai nấy là nước chãy
Xin dừng mốt nọ phải hoa trôi.
hãy nhớ câu nầy nhé.
Kết nghĩa tri âm chỉ một lời.


Xem thêm:  Vẫn còn tình bạn nơi đây - Tam Muội