Tình bạn hữu – Vũ Việt Hùng

0
Tình bạn hữu – Vũ Việt Hùng

Rượu quý nâng ly bạn với tôi.
Nồng say ấm lạnh ở trong đời.
Tương phùng bạn hữu ta cùng uống.
Hội ngộ đệ huynh cạn chén mời
Nếu lỡ mai nấy là nước chãy
Xin dừng mốt nọ phải hoa trôi.
Người ơi hãy nhớ câu nầy nhé.
Kết nghĩa tri âm chỉ một lời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *