Tình bạn hữu – Vũ Việt Hùng

0
Tình bạn hữu – Vũ Việt Hùng

Ru quý nâng ly bn vi tôi.
Nng say m lnh trong i.
Tng phùng bn hu ta cùng ung.
Hi ng huynh cn chén mi
Nu l mai ny là nc chãy
Xin dng mt n phi hoa trôi.
Ngi i hãy nh câu ny nhé.
Kt ngha tri âm ch mt li.


Xem thêm:  Những câu danh ngôn hay nhất về tình bạn hấp dẫn được yêu thích nhất