Tiễn anh người lính năm xưa – Nguyên Thạch

0
Tiễn anh người lính năm xưa – Nguyên Thạch

Anh nằm đó
Trong căn gác nhỏ
Chết cô đơn, nơi xó góc nhà
Hồn ra đi hơn một tuần qua
Xác cô lạnh, người ta nào biết!

Anh nằm đó
Người trai gốc Việt
Lìa thế gian, gì không?
Chẳng có ai nỗi lòng
Trong phút cuối miên viễn.

Phút anh đi
Ai người đưa tiễn?
Ai vẫy tay biền biệt ngàn thu?
Nhớ ngày xưa chiến trận diệt thù
Cờ phủ ấm, lời ru .

Ghé thăm anh, nén nhang tạ lỗi
Quá khứ ơi, dậy nỗi ngậm ngùi
Chiến trường xưa cho dẫu ngược xuôi
Trận xung kích bầu bạn

Chốn lưu vong…
Buồn theo năm tháng
Nỗi , khuất dạng Quê Hương
Đời nơi đây, xa vắng
Bởi bận bịu… .

Chiến chinh tàn, nhưng anh vẫn tiếp
Cuộc , chấp nhận nghiệp nghèo
Mong vần thơ anh gieo
Cho thế hệ tiếp theo lĩnh hội…

Giờ tiễn anh, tôi nguyền tiếp nối
Sẽ thay anh tạ tội nước non
Anh yên tâm, mai quê mẹ khải hoàn
Ta không thẹn là con đất Việt.

Bài thơ gởi anh thay nén hương thương tiếc.


Xem thêm:  Người lính trẻ - Thanh Hùng