Thơ sầu rụng – Lưu Trọng Lư

0
Thơ sầu rụng – Lưu Trọng Lư

Tặng Hoài Thanh, người bạn đã đưa lại cho ta cái hương vị say nồng của và của văn chương.

Vừng từ độ lên ngôi,
Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ.
Để tóc vướng vần thơ sầu rụng,
buồn thơ cũng buồn theo.
Năm năm tiếng lụa xe đều…
Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây.

Nhẹ , nhẹ ,
Mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông.
Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng,
lặng rớt một dòng buồn tênh.


Xem thêm:  Mưa tháng 9 - Trần Trung Chiến