Ốc nhồi – Hồ Xuân Hương

0
Ốc nhồi – Hồ Xuân Hương

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi
có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi

(Bản khắc 1922)

Bản khảo dị:

Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Con ốc
Câu 1: Bác mẹ sinh ra đít vẫn dồi
Câu 2: lăn lóc đám rêu hôi


Xem thêm:  Nguyễn Xuân Sanh cùng những tác phẩm dịch vang danh của nhà thơ Nicola Vapzarov phần đầu