Thắm thiết – Hàn Mặc Tử

0
Thắm thiết  –  Hàn Mặc Tử

Cười cho lắm cho dầm dề nước mắt

Chết ruột gan mà ngoài mặt như không.

Anh nhìn Mai chua xót cả tấm lòng

Không biết nói làm sao cho da diết!

Trắng như tinh và rất nên thanh bạch

Cốt cách đều rất mực đồng trinh

Mai của anh, chiều phong vận xinh xinh.

Say một nửa và thơm một nửa.

Bay chới với điệu quỳnh dao hương múa

Mê cầm trăng trong một tối xa hoa.

Nâng âm thanh trên những ngón tay ngà

Giây phút ấy rượu say, trời lảo đảo.

Thêm nóng mặt, ân tình thôi gượng gạo

Sững lòng đi trong một tối tân hôn.

Đây Mai Đình, tiên nữ ở Vu Sơn

Đem mộng xuống gieo vào muôn sóng mắt,

Nàng! Ôm nàng! Hai tay ta ghì chặt

Cả bài thơ êm mát lạ lùng thay!

Ta là người uống muôn hận sầu cay

Nàng là mật của muôn tuần trăng mật.

Ôi khoái trá thấm dần vô thể chất

Hồn trong sương, ảnh hưởng đến mê tơi!

Quý như vàng, trọng như ngọc trên đời

Mai! Mai! Mai! Là Nguyệt Nga tái thế.

Tình rất nặng và nghĩa đầy lượng bể,

Tôi ôm nàng, muốn cắn chết nàng đi!

Bao não nùng sầu hận trong mê ly

Anh thấy rõ rằng anh đang trơ trọi.

Em xa quá, biết làm sao nhắn với?

Anh đưa lòng cho tới huyệt lòng em!

Mai! Ôi Mai, là em vẫn còn nguyên,

Hay đã chết như tình anh đã chết?


Xem thêm:  Lời thanh xuân - Hà Nguyên Thạch