Ta đi từ vùng châu thổ – Lâm Hảo Khôi

0
Ta đi từ vùng châu thổ  –  Lâm Hảo Khôi

Vừa mới ra đi là chiến trận

Ta từ châu thổ tới nơi đây

Chân chưa quen đã mòn sơn cước

Lòng đã chìm sâu suối tóc mây

“Đêm khuya đại bác đau lòng giặc”

Bỏ ngủ mong trời thôi sáng trăng

Quên đi ước cũ thời thơ ấu

Trên đồi chim hót đã trăm năm

Trời không có gió cho hồn lạnh

Ta bỗng thèm vui cốc rượu đầy

Anh em bè bạn xin ngồi lại

Ngừng bắn cho rừng ta ngủ say

Em uống cùng ta nào được đâu

Có chăng là khúc hát đêm thâu

Hỡi anh chiến cuộc là thiên vận!

Ừ thôi rượu đó để ta sầu

Chiều căng lều nhỏ chờ mưa xuống

Buồn quá làm sao đỡ nhớ người

Hồn ta như cửa sông hoang vắng

Đêm mơ phù sa chảy ngập trời

Vàng tay thuốc lá bao nhiêu loại

Là bấy nhiêu lần ta bỏ ta

Hỡi anh chiến cuộc là thiên vận!

Ừ thôi rượu đã cháy sơn hà

Mai ta ngừng bắn về châu thổ

Nhìn cánh bèo xanh trên bến xưa

Hỏi em mắt thắm ngày tao ngộ

Khăn hồng lệ nóng có khô chưa?


Xem thêm:  Ngày sáo sang sông - Bùi Sim Sim