Phương xa – Vũ Hoàng Chương

0
Phương xa – Vũ Hoàng Chương

Nhổ neo rồi ơi! Xin mặc sóng,
Xô về đông hay giạt tới phương đoài,
Xa mặt đất giữa vô cùng cao rộng,
Lòng cay đắng hoạ dần vơi.

Lũ chúng ta, lạc loài, dăm bẩy đứa,
Bị ruồng bỏ, giống nòi khinh,
Bể sá gì phương hướng nữa,
Thuyền ơi thuyền! Theo gió hãy lênh đênh.

Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ,
Một đôi người u uất nỗi chơ vơ,
Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị,
Thuyền ơi thuyền! Xin ghé bến hoang sơ.

Men đã ngấm bọn ta chờ nắng tắt,
Treo buồm cao cùng hát tiếng hò khoan.
Gió đã nổi nhịp chiều hiu hắt,
Thuyền ơi thuyền theo gió hãy cho ngoan.


Xem thêm:  Nguyệt Cầm - Xuân Diệu