Ðường trăng – Quang Dũng

0
Ðường trăng – Quang Dũng

Ðường ấy dừa như
Ðường vào những truyện thuở ngày xanh
Ðường qua bến lội ngang người cát
thuỷ triều dâng mặn nước lành

Ðường ấy đi về qua bóng núi
Miếu đêm soi lạnh xuống sông dài
Lay động màn sương trên khói sóng
khơi ai gõ mạn xa khơi

Ðường ấy sao khuya đầm
Trong vời như ngọc, lá tre xanh
Giếng làng còn ướt trăng trên đá
Chim ngủ xôn xao độn lá cành

Là những đường đi qua ngõ trúc
Mẹ già ngó qua phên
Hành quân trong đám người đêm ấy
Biết có con thương của mẹ hiền

Là những đường trăng qua bến láng
Hoa nhài thơm ngõ đượm quân trang
Lớp này lớp khác người sang hết
Thuyền lại nằm phơi dưới nguyệt vàng

Là bước quân đi đường kháng chiến
Lòng thôn trăng giãi biết bao nhiêu
Bao nhiêu làng thôn động
Gà chợt nhầm canh chợt gáy theo.


Xem thêm:  Tiếng đàn trong đêm - Tiến Vượng