Nước mắt – Hoài Khanh

0
Nước mắt  –  Hoài Khanh

Đã chết mùa thu em biết chưa

Anh không khóc nữa để mong chờ

Buồn không chở nỗi bao nhiêu nhớ

Rưng rức đâu từ vạn cổ sơ

Ngàn năm rồi chỉ một quê hương

Một tấm lòng thơ ứa đoạn trường

Em có bao giờ quên nhắc lại

Cho lòng ta lạnh xuống phong sương

Nằm đây nắng đã vạn lần lên

Trong tiếng ve đau gió bập bềnh

Trong mắt những người tâm sự ấy

Mây ngàn năm cũ bay lênh đênh

Ta biết em buồn như chính ta

Cùng trong gai góc ước vòng hoa

Trái tim nhỏ quá đôi dòng máu

Hồn khép nghìn thu lệ vẫn nhòa

Hai đứa đi hoài đã nhớ thương

Đêm đêm thù ghét những canh trường

Em nhìn để lạnh trăng đầu núi

Ta khóc cho hồn rợn máu xương

Thành phố như không có một người

Ta lầm lũi tựa áng mây trôi

Chơi vơi trong tháng ngày hư ảo

Xiềng xích nào giam một kiếp người


Xem thêm:  Ngày có anh - Hoàng Lan