Nỗi nhớ – Phùng Mạnh Tiếp

0
Nỗi nhớ – Phùng Mạnh Tiếp

Mi bui sáng em ng c th anh
Vì ngày mi có bit bao công vic
Mi nh nhung ct i ng có tic
Mt ngày dài ang ng ó i em.
.
Nu bui tra mt quá cng ng xem
Vì thi gian ngh ngi trôi rt chm
Bao tình yêu nén dn em ng gin
Mà tp trung cho công vic tip theo.
.
u gi chiu mi th trôi rt mau
Ánh nng vàng cng dn dn vt tt
ng có c ri trong chc lát
Em tr v khi ã tt hoàng hôn.
.
c th anh thy yêu thng hn
Là êm khuya khi tt c tnh lng
Nhng bun vui ca ngày dài lãng mng
S bình yên theo nhng nhp iu th.
.
Gi bên nhau ch còn là ni nh
Hai chúng ta vi th và êm thôi
Thm gi tên dù khi ã ng ri
còn bit ai ngi luôn bên cnh./.

06/6/2018


Xem thêm:  Về cùng tháng 10 - Thiên Di