Nhớ Cao Bá Quát – Vũ Đình Liên

0
Nhớ Cao Bá Quát – Vũ Đình Liên

Tiếng dế kêu dưới đất
Sao lấp lánh trên giời
Trong đêm xưa dầy đặc
Ai canh dài

Thân người như giun dế
Lòng người tựa sao
Ai xưa mài thơ để
Mỗi vần thành mũi dao

Ngâm thơ cho sao rụng
Cho tiếng dế vút cao
Cho giun quằn sóng lượn
Sông bể nổi ba đào

Đêm nay nằm không ngủ
Thương người xưa lệ trào
Cả trăm năm
Trằn trọc nặng


Xem thêm:  Kiếp sau xin chớ làm người - Nguyên Thạch