Nhớ cảnh cầu Hàm Rồng – Tản Đà

0
Nhớ cảnh cầu Hàm Rồng – Tản Đà

Ai xui ta nhớ Hàm Rồng 
Muốn trông chẳng thấy cho lòng khôn khuây 
Từ ta trở lại Sơn Tây 
Con đường Nam Bắc ít ngày vãng lai 
Sơn cầu còn đỏ chưa phai? 
Non xanh còn đối? sông dài còn sâu? 
Còn thuyền đánh cá buông câu? 
Còn xe lửa chạy trên cầu như xưa? 
Lấy ai viếng cảnh bây giờ? 
Mà hay cảnh có đợi chờ cùng nhau? 
Ước sao sông cứ còn sâu 
Non xanh còn cứ giữ mầu xanh xanh! 
Khung cầu còn cứ như tranh 
Hoả xa cứ chạy, bộ hành cứ đi! 
Xuân sang cỏ cứ xanh rì! 
Thuyền ai chài lưới con chì cứ tung! 
Sơn Tinh, Hà Bá hay cùng 
Giữ nguyên phong cảnh Hàm Rồng đợi ta 
Có ngày xe lửa đi qua 
Trong xe lại có Tản Đà đứng trông 
Lại vui cùng núi cùng sông 
Người xưa cảnh cũ tương phùng còn lâu 
Nhắn non, nhắn nước, nhắn cầu!


Xem thêm:  Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật