Nhạc biển – Hà Nguyên Thạch

0
Nhạc biển  –  Hà Nguyên Thạch

Nằm đây một bãi hoang sầu

Nghìn con sóng vỗ nát nhàu biển đêm

Một loài chim lạ bay lên

Bờ linh hồn nước đục lềnh tháng năm

Mắt nhìn khoảng tối mù tăm

Bàn tay dang mãi xa tầm ước mơ

Mệt nhoài bọt nước bơ vơ

Lênh đênh từ buổi biển bờ cách chia

Ngày mai rồi ngày mai kia

Cát khô bãi chát còn gì nữa đâu

Hồn thơm mùi tóc cỏ lau

Vọng trùng dương một điệu sầu mênh mang


Xem thêm:  Tặng hoa - Tế Hanh