Ngày đầu tiên đi học – Viễn Phương

0
Ngày đầu tiên đi học – Viễn Phương

Ngày đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành
Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhoà
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi! Sao thiết tha

Ngày đầu như thế đó,
Cô giáo như mẹ hiền
Em cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên
Em bây giờ khôn lớn,
Bỗng nhớ về
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cùng cô vỗ về.


Xem thêm:  Nhà thơ Tế Hanh và trọn bộ trang thơ dịch của Heinrich Heine