Ngẫm sự đời – Nguyễn Khắc Thiện

0
Ngẫm sự đời – Nguyễn Khắc Thiện

Đàn ông háo sắc xưa nay
Đàn bà hám lợi tỏ bày hoa
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tiền chữ Sắc rõ là quấn nhau
Ngàn năm trước đến ngàn sau
Tình tan tiền hết theo cùng
vô tận điệp trùng
Tình yêu là đức tin chung mãi còn
Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia vẫn còn trơ trơ
Trăm năm trong cõi văn thơ
Là trăm năm đủ tràn bờ rượu bia…


Xem thêm:  Một cánh chuồn chuồn - Nguyễn Vĩnh Tiến

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments