Ngã ba – Nguyễn Vân Thiên

0
Ngã ba  –  Nguyễn Vân Thiên

Ngã ba sông hay ngã ba lòng

Lần cuối xa quê qua đò Ba Bến

Chuyến cuối sang ngang dòng định mệnh

Ai tiễn đưa, ai đứng khóc ven bờ?

Lưu lạc chợ đời đêm phố lạ nằm mơ

Giương cánh buồm trăng ngược nguồn sông quê mẹ

Thương thuyền giấy về đâu thời thơ trẻ

Nhớ tóc xưa buồn ai gội bến hoàng hôn

Khách thập phương mười năm bụi vương hồn

Thơ về hành hương qua đò Ba Bến

Mỏi rụng tay chèo bờ xưa chưa thấy đến

Núi sương mờ ai đợi dáng bồng con

Mười năm vin cửa dấu tay mòn

Cha đứng nhìn ngõ khuya xào xạc gió

Thắp mười năm chân tàn hương còn đó

Đếm từng đêm nguyện cầu mẹ khóc nhớ con xa

Ta mười năm sâu mắt ngóng quê nhà

Qua ngã ba sông rời đò Ba Bến

Gặp ngã ba đời liều đi thử đến

Trước ngã ba lòng quay quắt nhớ mong.


Xem thêm:  Anh đi - Sơn Ca