Mùa xuân chín – Hàn Mặc Tử

0
Mùa xuân chín – Hàn Mặc Tử

Trong làn nắng ửng khói mơ tan,
Đôi mái lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu biếc,
Trên giàn thiên lý – Bóng xuân sang.

Sóng tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
– Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ bỏ cuộc chơi.

Tiếng ca vắt vẻo núi,
Hổn hển như lời của nước mây,
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và .

Khách xa gặp lúc chín,
Cảnh trí bâng khuâng sực nhớ làng:
– “Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”


Xem thêm:  Cây dừa - Trần Đăng Khoa