Bên tiếng đưa nôi – Nguyên Hà

0
Bên tiếng đưa nôi – Nguyên Hà

Anh hãy kể về mẹ cho em nghe
Bao ghè trên lưng gầy sương nắng,
Vai áo bạc ướt dầm mặn
Che giấc …Người năm canh.

Tao nôi đưa tay quạt gió ngọt lành
Từng dòng sữa nuôi anh không đếm ngày tính tháng,
Bất tận chảy trên miền vô hạn
Vú mẹ vắt cạn dần …và anh được lớn lên…

Hát cho em nghe câu ca dao không thể nào quên
Lời thân cò chiều giữa sông vắng,
Ấm tiếng ru đêm gửi ngày mai bao nhiêu điều
Ước mùa … gió hẹn cánh diều hoa.

Cùng ngược dòng buổi hôm qua
Nghe điệu thương ca giao hòa từng thế hệ,
Âm thanh vĩnh hằng duy chỉ là tiếng mẹ
Tóc dẫu ….mãi trẻ giữa tay nôi…‼️.

LpNhànNgHà. Autumn and love. 20/10/2020.


Xem thêm:  Bài thơ Từ ấy (Tố Hữu) – Tuyên ngôn về lẽ sống của một người chiến sĩ