Mưa trong tù – Nguyễn Vỹ

0
Mưa trong tù  –  Nguyễn Vỹ

Mưa róc rách

Ngoài vách

Mưa tuôn

Suốt đêm trường

Mưa vương

Lòng thương

Quê hương

Xa cách,

Mưa róc rách

Ngoài vách

Mưa tuôn

Giọt đàn mưa

Khi thưa

Khi nhặt

Rơi tí tách

Lòng khách

Réo rắt

Tơ buồn.

Mưa rỉ rách

Ngoài vách

Mưa tuôn.

Mưa trên mái

Mưa hoài

Mưa mãi.

Mưa ngoài

Quan ải

Mưa khắp

Bốn phương.

Suốt đêm trường

Mưa vương

Sầu thương

Quê hương

Xa cách

Mưa rỉ rách

Ngoài vách

Mưa tuôn.

Mưa, mưa, mưa!

Những mưa

Đêm xưa

Ồ ạt xối về!

Những mưa

Đêm xưa

Đêm nay tràn trề!

Trong tù quạnh hiu

Ta nằm buồn bã

Nghe mưa

Đêm xưa

Trôi về.

Bao nhiêu

Tình yêu

Phiêu lưu

Tan rã!

Bao nhiêu

Giọt lệ

Anh hùng.

Bao nhiêu

Ai oán

Não nùng.

Bao nhiêu

Sầu hận

Non sông

Trôi về

Mênh mông!

Mưa xào xào

Đổ vào

Song sắt

Đổ vào

Xa lắc

Trong hố lòng hoang

Mưa lắc rắc

Hiu hắt

Không bến, không bờ

Bao giờ

Mưa tan?

Bao giờ

Gió đưa

Giòng mưa

Trôi về bến xưa

Bao nhiêu năm xưa

Lòng chưa

Hết mưa!


Xem thêm:  Dạt dào sắc xuân - Đặng Duy Phiên