Làm người – Huyền Băng

1
Làm người – Huyền Băng

Có khó gì đâu một ,
Một lời thấy đời tươi.
Chung vui bạn hữu tình
Quên sớm, chiều, trưa nhọc kiếp người.

Rắc rối gì đâu một kiếp người
Đơn giản, an nhàn chẳng thấy vui
Đường đi thẳng tắp thời không muốn
Quanh quẹo ngoằn nghèo thật hổ ngươi

Hãy gắng mà tôi một kiếp người
Kiếp người ngắn lắm chỉ mấy mươi
Tháng trôi năm tận như là cửi
gì đây lúc hết đời.


Xem thêm:  Nhớ Cao Bá Quát - Vũ Đình Liên