Là phụ nữ – Ngọc Nghĩa

0
Là phụ nữ – Ngọc Nghĩa

Là ph n…thng mang ting khó hiu.
Bi a phn h sng rt ni tâm!
Du n au cng cam chu âm thm.
Nhng tt c nm sâu trong mt h.

Hiu ph n ôi khi là rt khó!
Mt c ch cng nói lên nhiu iu…
H cng cn ai ó hiu và yêu.
Ting th dài cng cha ng tt c.

H ghét nht là nhng iu di trá!
H yêu nht… s tht và chân thành…
Bi vi h tình yêu rt mong manh.
Theo lý trí, con tim hay cm xúc?.

Không phi p là i kèm hnh phúc.
Bi th gian còn có nhng lc la…
Ci ban ngày nhng ti khóc nh ma!
Mun m lòng nhng li s vp ngã.

Có nhng ngi li gói gém tt c…
Và âm thm giu ht tn vào tim.
Ly n ci che i nhng ni nim.
Nhng bên trong là trái tim vn v.


Xem thêm:  Phụ nữ ba mươi - Mai Thúy Hải