Im lặng – Ngạo Thiên

0
Im lặng – Ngạo Thiên

Im lng mt pht suy t.
Im lng th hintnh khim t.
Im lng lng nghe, v thu hiu.
Im lng cm nhnxt tht h.

Im lng no phiv mnh hn.
Im lng c tnhchng bon chen.
Im lng tm bnh, lun suy xt.
Im lng tri lngphn trng en.

Im lng no phik bt ti.
Im lng suy nghchng ra oai.
Im lng xt bit, c mi vic.
Im lng hc hichng km ai.

Im lng no phitnh xem thng.
Im lng chia smt tnh thng.
Im lng m thm, cng cm nhn.
Im lng bung xting yu ng.

Im lng no phiming b cm.
Im lng trnh cbao li lm.
Im lng tm bnh,i th thi.
Im lng qun ion hn cm.


Xem thêm:  Giữa anh và em - Tế Hanh