Im lặng – Ngạo Thiên

0
Im lặng – Ngạo Thiên

một phút…để suy tư.
Im lặng thể hiện…tính khiêm từ.
Im lặng , và thấu hiểu.
Im lặng cảm nhận…xét thật hư.

Im lặng nào phải…vì mình hèn.
Im lặng đức tính…chẳng bon chen.
Im lặng tâm bình, luôn suy xét.
Im lặng trải lòng…phân .

Im lặng nào phải…kẻ bất tài.
Im lặng …chẳng ra oai.
Im lặng xét biết, được mọi việc.
Im lặng …chẳng kém ai.

Im lặng nào phải…tánh xem thường.
Im lặng …một tình thương.
Im lặng âm thầm, cùng cảm nhận.
Im lặng buông xả…tiếng yêu đương.

Im lặng nào phải…miệng bị câm.
Im lặng tránh được…bao lỗi lầm.
Im lặng tâm bình,đời thư thái.
Im lặng …oán hờn căm.

Xem thêm:  Tình và đạo - Ngạo Thiên

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho