Hiếu mẹ Kính cha – Ngạo Thiên

0
Hiếu mẹ Kính cha – Ngạo Thiên

Khắp thế gian, có ai tốt bằng mẹ?
Gánh , trẻ bay xa
Nghĩa tình nào, đong đếm hết công cha
Mẹ và cha, trên đời là quý nhất

Mẹ là đường, cha là
Dìu dắt con, từng nấc thang cuộc đời
Dù khổ cực, không than trách sầu rơi
Hiến cả đời, hi sinh vì con trẻ.

Đạo làm con, ai ơi đừng xem nhẹ
Kính tôn thờ, ân báo tri
Hiểu và thương, đừng đua đòi ích kĩ
Để cha buồn, mẹ khóc chỉ vì ta

Hãy một lần, ngừng giận hờn
Ngay , lo mẹ cha
Đừng vô tâm, đánh mắng cha mẹ già
Để mai này, nhân quả báo đời ta.

Đời người hiếu mẹ kính cha
Vuông tròn nghĩa đạo an vui
Vô tâm nghĩa vùi
Sống đời , ngược xuôi khồ sầu
Thờ cha kính mẹ trên đầu
Tôn sư trọng đạo, tước hầu hiển vinh


Xem thêm:  Đây cảnh cũ, đâu người xưa - Thâm Tâm