Hẹn em tháng bảy – Hồ Viết Bình

0
Hẹn em tháng bảy – Hồ Viết Bình

Anh vn i em thng by ma ngu
V i nh gp nhau anh s ni
Ma ngu trc anh ra i vi vi
Bin bit hoi cha ni c ting yu.

Bao nm qua sng trn o tin tiu
m ngm tri cao thy chng Ngu ang i
n chim nh mang cu thc ti
Gp Chc N ri nc mt li ri ri.

Anh thm ku n chim nh kia i
Bc cho ti chic cu qua bin c
V bn em thng by chiu m
Anh v ri em vi v i u?

Ch c gp nhau vo nhng ma ngu
V i nh, u v em nh
Ri s qua nhng thng ngy bun t
V nghe anh ni kh ting yu thng.


Xem thêm:  Con nguyện được buông - Mai Thúy Hải