Hạnh phúc – Vũ Đình Liên

0
Hạnh phúc – Vũ Đình Liên

Năm nay đào lại nở
Mừng hội Đảng, hội Dân
Bút ông đồ lại hoạ
Những nét chữ đẹp thâm

Cờ ngập phố phường
Cánh đào bay thắm đỏ
Như cả ngàn
Nở hoa trên mỗi chữ

Người trẻ lại, già qua
Nghe mực gieo giấy hát
Nhìn ông đồ, nhà thơ
Rỡ ràng một khuôn mặt

Thấy trong lòng say sưa
Dừng chân không muốn bước
Nghe đọc những vần thơ
Ngợi khen những nét bút

Xuân Cộng hoà
Mai, đào, tươi thắm hoa
Một nguồn mới
Trào ngọn bút, dòng thơ.

(1977)


Xem thêm:  Hạnh phúc - Ngọc Dung