Hạnh phúc trời ban – Trần Thị Thủy

0
Hạnh phúc trời ban – Trần Thị Thủy

Hạnh phúc là điều ai cũng mong
Chỉ cần bên Anh cũng ấm lòng
san sẻ thêm gắn bó
Quan tâm chăm sóc Em ước mong!

Hạnh phúc từ khi Em có Anh
Đêm ngày trong
tình vẫn luôn nồng thắm
Ngày đêm trò chuyện rồi ngóng trông.

Hạnh phúc là khi Anh làm chồng
Trụ cột gia đình thoả ước mong
vững chắc đời Em tựa
Là một vòng tay ấm đêm đông.

Hạnh phúc chúng mình Anh biết không?
Cả hai cùng phải chung sức trồng
Chăm lo vun vén gia đình ấm
Luôn sống thuận hoà ai cũng mong!


Xem thêm:  Thế gian vô thường - Ngạo Thiên