Đi tìm lời ru trên nương – Nguyễn Hòa Bình

0
Đi tìm lời ru trên nương – Nguyễn Hòa Bình

Tôi muốn đi tìm lời ru trên nương

Khúc hát ru khiến bao người

Dầu nơi ấy thiếu cánh cò cánh vạc

Vẫn xốn xang trong lời Mẹ ru hời?

Tôi muốn tìm những vùng núi

Nơi Người mẹ từng địu con trỉa bắp

Thèm áp mặt lên lưng gầy

Để hít hà cho ngấm những hương quen

Tôi muốn tìm những thần tượng không tên

Những tượng đài tạc giữa lòng hâm mộ

Chẳng đúc bằng đồng, chẳng xây bằng đá

Mẹ ở đâu cũng tầm vóc cao dày

Tôi muốn tìm những thế hệ akay*

Những em bé lớn lên từ lưng mẹ

Vẫn khao khát sẽ thành người

Xây trong

Tôi muốn tìm cung bậc của lời ru

Để neo lại điệu ầu ơ muôn thuở

Xin cứ đặt akay vào lưng mẹ

Cho lời ru lại vang mãi trên nương

Viết tại Buôn mê Thuột


Xem thêm:  Đôi chân mẹ - Bách Tùng Vũ