Mình còn nợ nhau – Nghiêm Thị Hằng

0
Mình còn nợ nhau – Nghiêm Thị Hằng

Mình còn nợ nhau
Cái thời hoa đỏ
Cái thời
Mình còn nợ nhau.

Nợ đến
Tình xưa chưa trả
Tình như núi đá
Suốt đời .

Mình còn nợ nhau
bến cũ

Nợ đời bão giông.

Có trả được không
Duyên tình
Bao giờ đến được
Những mùa say

Có nợ có vay
Trả thương trả nhớ
Duyên tình giang dở
Mình còn nợ nhau.

4.2020


Xem thêm:  Nghĩ về em - Tô Chí Tự