Hạnh phúc đời tôi – Đỗ Hữu Tài

0
Hạnh phúc đời tôi – Đỗ Hữu Tài

i tôi hnh phúc nht i
Vì t sâu thm có li thân thng
Nh nhàng nh nhng git sng
Vng vàng nh núi làm vng vn lòng
Nh mây theo gió bnh bng
Nh con chim hót bên dòng sui m
Tình ngi êm nh th
Tình tôi thôi ht ngn ng mt mình
i tôi có nhng chân tình
Nh vng trng sáng luôn nhìn bóng tôi
Long lanh git nng tinh khôi
Dt dào sóng v thuyn trôi vào b
Gió lung lay mãi ngn c
Tôi ây vì bn tng gi sng vui
Na i kia chng buông xuôi
Na i này s ti lui góc tri
i tôi hnh phúc nht i
Có tình thi hu gi mi khp ni
Mi ngày bày v cuc chi
Th hn th ho à i nng nàn
Th tôi ý nh nhàng
Bn hân hoan vit l làng li hay
Th tôi lm lúc cung quay
Bn thng góp ý th say tuyt vi
i tôi hnh phúc nht i
Có ngi tri k c li th tôi


Xem thêm:  Xuân ấm hương rừng - Đinh Hùng