Gửi tuổi học trò

0
Gửi tuổi học trò

Phượng hồng nhen chút tình yêu
Nắng vương vạt tóc se chiều tháng Năm
Ngày mai xa tuổi rằm
Một thời cánh phượng
mất rồi
Rồi đây mỗi đứa mỗi nơi
Có còn ai nhớ cái thời
Xa rồi cánh phượng chiều xưa
Gió mây man mác mà thôi…


Xem thêm:  Nhớ về tuổi học trò - Hoàng Thanh