Áo trắng học trò – Nguyên Thạch

0
Áo trắng học trò – Nguyên Thạch

Ngày xa còn bé.
Áo xanh.
Hc trò.
Hoa trng n quanh sân trng.
Xinh ôi cò lng ph phng.
Anh ngi vin khách.
Lc ng tình m.
Mi tà áo.
Mt vn th.
Áo Em xinh quá.
Ngn ng ngm nhìn.
Mt hôm.
Cht hi lòng mình.
Ô hay tà áo.
Pht tình nào hay…

Ve su phng rc cây.
Bâng khuâng nhung nh ngt ngay áo nàng.
Lòng yêu màu áo vô vàn.
Yêu màu áo trng?.
Hay yêu nàng trinh nguyên?.
Em áo trng.
Ta nàng tiên.
Áo i.
Tôi ã lc min tng t.


Xem thêm:  Mùa thu áo ấm - Nguyễn Trọng Tạo