Gặp lại bạn học cũ! – Khương Thuỵ Phùng

0
Gặp lại bạn học cũ! – Khương Thuỵ Phùng

Bao năm cách biệt xa xôi
Hôm nay , ôi thôi vui mừng
Ngày xưa tôi, bạn đã từng
Ngồi chung bàn nhất chạm lưng là thường
Với tôi, bạn cũng dễ thương
Tôi, bạn nhút nhát trong trường giống nhau
Cho nên chẳng được ngồi sau
Ngồi ngay bàn nhất để mau hoà đồng
Bàn ngồi hồi đó cũng đông
Hà, tôi, bạn, Dung….đúng không bạn hiền?
Tính hiền nhưng dễ nổi "điên"
Đánh nhau, vật lộn triền miên mỗi ngày
Hồi xưa bạn cũng rất hay
Lệ Thủy và bạn tối ngày uýnh nhau
Nhưng mà hai đứa cũng mau
Uýnh nhau cho đã giờ sau lại lành
Lệ Thủy ngày đó cũng lanh
Ra đòn, đấm đá cũng nhanh quá trời
Nhớ ôi! một thời
dữ dội của đời
Sau này hai đứa tụi mình
Không cùng học nữa nhưng tình vẫn thân
Bạn học ở trường kế gần
Thỉnh thoảng bạn chạy sang sân trường mình
Tính bạn cũng rất thật tình
Tôi, bạn đùa giỡn nói linh tinh cười
Nhớ lần mặt bạn sáng tươi
Vừa cười, vừa nói giống người uống say
Năm 2000 sắp tới Khương này
Hiếu cưới hoa hậu lông mày huyền nhung
Tôi cười vì nghĩ bạn "khùng"
Nên tôi ghẹo lại cho cùng khí vui
Hoa hậu năm ấy là tui
Vậy ông chuẩn bị nếm mùi
Thấy bạn lúc đó nheo mày
Tưởng bạn Sẽ kiếm cái chày phang ta
Khi nghe hoa hậu Hằng Nga
Lại là cóc ghẻ ranh ma Khường gầy
Lại cười khi tôi thấy tôi lầy ( đùa vui)
hồi ấy mới đây….sắp già
Nghĩ lại cũng thật vui ha
Ước gì ta lại hát ca thì thào
Cùng nhau tán ngẫu ngắm sao
Cười chảy "mày tao ""ông bà"
Face- book giúp ta
Tìm gặp lại bạn lạc xa lâu rồi
Vui mừng biết bạn thành đôi
Gia đình công việc, êm trôi !
Bấy nhiêu đủ tạ ơn trời
Chờ thành viên mới ra đời nữa thôi
mãi nở trên môi
Thấy bạn hạnh phúc là tôi vui rồi

Xem thêm:  Bài thơ Lá Thu đặc sắc phải đọc ít nhất một lần của Lưu Quang Vũ