Gắng tu – Ngạo Thiên

0
Gắng tu – Ngạo Thiên

Kiếp này ta sống khổ đau.
Gắng tu theo đạo, được nhờ.
đừng mãi .
Sớm nên giác ngộ, đến bờ .
trái đắng lệ vương.
sầu muộn, trăm đường khổ đau.
Thật tâm ta sống vì nhau.
Yêu thương , gởi trao nghĩa tình.
Đừng nên lợi mình.
Để rồi chuốc lấy, án hình ngục lao.
Nghĩa nhân tròn vẹn trước sau.
Dứt đi duyên nghiệp, kiếp sau an nhàn.
Duyên lành phước báu trời ban.
Thoát miền , lầm than cuộc đời.


Xem thêm:  Về đây họp mặt thơ xuân - Lê Tuấn