Gã hàn sĩ ấy lại ra đi – Phạm Cao Hoàng

0
Gã hàn sĩ ấy lại ra đi  –  Phạm Cao Hoàng

Ra i trng x ngang u ni

t tin ngi reo khc bit hnh

Tay vin ca s tay vin o

Khi quyn u hin. Sng tan nhanh

Bc i ta s g vn dm

ng xa cn c ru giang h

C trong ta nhng ging sng trng

Chy m m nh tc em xa

Bc i ta di tri thu xm

Dng dng cng ch by nhiu thi

C sao trong mu nghe nng nng

Nhng git ly tan chy ngm ngi

Ra i nh gi qu nh li

Nhc thu gic gi bc chn ngi

Con so n ku ngoi giu vng

Nh ngi, thi hy bc i thi

Ta i. Thi nh, ta i nh

a tay ngt mt cnh hoa qu

Nghe ging l a trong i mt

Cho qu nh nh, thi ta i.


Xem thêm:  Ngày đầu năm mới - Nguyễn Sơn Phương