Elsa ngồi trước gương – Louis Aragon

0
Elsa ngồi trước gương – Louis Aragon

Cnh bi kch ôi ta y dim tuyt 
Sut ngày dài mi mit ngm gng m 
Tôi thy nàng chi chut tóc vàng t 
Tay nhn ni du êm cn la cháy 
Màn bi kch ôi ta y lng ly 

Sut ngày nàng ng ngn ngm gng soi 
Chi tóc vàng tôi bng tht nên li 
Cnh bi kch ôi ta y dim l 
Nàng th thn chi àn hình nh th 
Sut ngày dài ng ngn ngm gng soi 

Chi tóc vàng tôi bng nói nên li 
Nàng thích thú a ây trang ký c 
Soi gng mãi sut ngày ngi thao thc 
Mun hi sinh hoa cháy mãi không thôi 
Mc ai nói nàng chng tht nên li 

Trang ký c dày vò nàng thích th 
Cnh bi kch ôi ta y dim l 
Chung quanh kia th gii ging gng ti 
La chp chn chic lc r làm ôi 
Ánh la kia bp bùng soi trí nh 

Màn bi kch ôi ta y rc r 
Nh trong tun ngi ngh mt th nm 

Sut ngày ngi trong ký c xa xm 
Nhìn gng xa mà nàng nh mc kích 

Cht dn mòn tng tên gây thm kch 
Th gii ti u tú nht ai ây 

Không nhc tên nhng anh chc ã hay 
La chiu buông dng nh nhiu ý ng 

Tóc vàng hoe khi nàng ang ngi ó 
Ánh la hng lng l chi không li.


Xem thêm:  Top 19 Bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Đình Cường