Đừng vội quên một thời đã qua – Ngạo Thiên

0
Đừng vội quên một thời đã qua – Ngạo Thiên

Khi đừng vội quên một thời
Nghĩa tình xưa nhớ đừng quên
Đã mang ơn khắc ghi mai đáp đền
Hãy trân quý ai đã bên cạnh ta.

Đã nghĩa tình cần nên có
Hiểu và thương gởi gió hãy cho đi
Cho rồi nhận còn đó chẳng mất gì
Đừng so bì hơn thua thiệt.

Đừng khóc than âu sầu trong nuối tiếc
Đời ta sống cần thấu biết nghĩa nhân
Khi ta ngã đường đời ai đỡ nâng
Đã làm người nghĩa nhân cần nên có.

Tình xưa nghĩa cũ xin người đừng chối bỏ
Đừng sống bạc sống nhạt thế nhân ơi
Đời ngắn ngũi giàu nghèo cũng một thời
Nên gắng sống sao .

Gieo nhân nào thì mai này hái quả
Ngọt hay đắng tất cả duyên xưa gieo
Đời vinh quang cơ cực hay đói nghèo
Đời sẽ hưởng trồng gieo trong .

Con đời trùng khơi muôn sóng dữ
Hoàn cảnh nghèo ai cũng giống như ai
Đã làm người mấy ai thành không bại
đời mẹ của .


Xem thêm:  Mặc niệm - Ngân Hậu