Đừng vội quên một thời đã qua – Ngạo Thiên

0
Đừng vội quên một thời đã qua – Ngạo Thiên

Khi hnh phc ng vi qun mt thi
Ngha tnh xa ngi i nh ng qun
mang n khc ghi mai p n
Hy trn qu ai bn cnh ta.

lm ngi ngha tnh cn nn c
Hiu v thng gi gi hy cho i
Cho ri nhn cn chng mt g
ng ch k so b hn thua thit.

ng khc than u su trong nui tic
i ta sng cn thu bit ngha nhn
Khi ta ng ng i ai nng
lm ngi ngha nhn cn nn c.

Tnh xa ngha c xin ngi ng chi b
ng sng bc sng nht th nhn i
i ngn ngi giu ngho cng mt thi
Nn gng sng cuc i sao ngha.

Gieo nhn no th mai ny hi qu
Ngt hay ng tt c duyn xa gieo
i vinh quang c cc hay i ngho
i s hng trng gieo trong qu kh.

Con thuyn i trng khi mun sng d
Hon cnh ngho ai cng ging nh ai
lm ngi my ai thnh khng bi
Chn l i tht bi m ca thnh cng.


Xem thêm:  Nói với Nàng Thơ - Hồ Ngọc Dũng