Đất nước – Nguyễn Đình Thi

0
Đất nước – Nguyễn Đình Thi

Sáng mát trong nh sáng nm xa 
Gió thi mùa thu hng cm mi 
Tôi nh nhng ngày thu ã xa 
Sáng chm lnh trong lòng Hà Ni 
Nhng ph dài xao xác hi may 
Ngi ra i u không ngonh li 
Sau lng thm nng lá ri y. 

Mùa thu nay khác ri 
Tôi ng vui nghe gia núi i 
Gió thi rng tre php phi 
Tri thu thay áo mi 
Trong bic nói ci thit tha! 
Tri xanh ây là ca chúng ta 
Núi rng ây là ca chúng ta 
Nhng cánh ng thm mát 
Nhng ng ng bát ngát 
Nhng dòng sông nng phù sa 

Nc chúng ta 
Nc nhng ngi cha bao gi khut 
Ðêm êm rì rm trong ting t 
Nhng bui ngày xa vng nói v! 
Ôi nhng cánh ng quê chy máu 
Dây thép gai âm nát tri chiu 
Nhng êm dài hành quân nung nu 
Bng bn chn nh mt ngi yêu. 
T nhng nm au thng chin u 
Ðã ngi lên nét mt quê hng 
T gc lúa b tre hn hu 
Ðã bt lên nhng ting cm hn 

Bát cm chan y nc mt 
Bay còn ging khi ming ta 
Thng gic Tây, thng chúa t 
Ða è c, a lt da… 

Xing xích chúng bay không khoá c 
Tri y chim và t y hoa 
Súng n chúng bay không bn c 
Lòng dân ta yêu nc thng nhà! 

Khói nhà máy cun trong sng núi 
Kèn gi quân vng vng cánh ng 
Ôm t nc nhng ngi áo vi 
Ðã ng lên thành nhng anh hùng. 

Xem thêm:  Lá đỏ (Nguyễn Đình Thi) – Bài thơ gợi nhắc về những năm tháng hào hùng

Ngày nng t theo êm ma di 
Mi bc ng mi bc hy sinh 
Trán cháy rc ngh tri t mi 
Lòng ta bát ngát ánh bình minh. 

Súng n rung tri gin d 
Ngi lên nh nc v b 
Nc Vit Nam t máu la 
R bùn ng dy sáng loà.