Còn chi nữa – Lưu Trọng Lư

0
Còn chi nữa – Lưu Trọng Lư

Gi ây hoa hoang di
Bên sông rng ti bi
ã qua ri cn mng,
ng v na, tình i!

Lòng anh ã ri rng
Trên sông ngày tàn ri.
Tình anh à x bóng,
Còn chi na, em i?

Còn âu ánh trng vàng
M trên làn tóc ri?
Chân nâng trên ng si,
Sng lá rn ràng.

Trng ni vn m màng
Trên nhng vòng tóc ri?
êm y xuân va sang
Em va hai mi tui

Còn âu nhng gi nhung la:
Mng trùm trên bông
Tình p trong gi
Ru tân hôn không ung cng say nng?

Còn âu mùi c l
p trong m tóc mây?
Mt chút tình th ngây
Không còn trên ôi má.

Bài th này ã c nhc s Phm Duy ph nhc thành bài hát Hoa rng ven sông.


Xem thêm:  Chùm Thơ Võ Quảng Đặc Sắc Và Được Yêu Mến Nhất Phần 2