Gửi nắng cho em – Bùi Văn Dung

0
Gửi nắng cho em – Bùi Văn Dung

Anh trong này cha thy mùa ông
Nng vn , mn hng ào cui vu
Tri Sài Gòn xanh cao nh quyn r
Tht diu k là mùa ông phng Nam

Mun gi ra em mt chút nng vàng
Thng cái rét ca th cày, th cy
Nên c mun chia nng u cho ngoài y
Có tình thng tha thit ca trong này

Anh hiu sc vn ca nhng cành ào
Qua giá rét vn hoa ngày tt
Nh cây thông vng vàng trong giá rét
Em hãy làm cây thông xanh nghe em

Khi hai min cùng vào mt v chiêm
Hai va thóc cùng nng tình ca t
Cùng vào mùa mt ngày vui thng nht
Hn lúc nào anh hiu thu lòng em

Gi nng cho em, gi nng cho em
Gi nng v si m nhng bàn tay

Sài Gòn, 12.1975

Bài th này ã c nhc s Phm Tuyên ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Duyên phượng hoa - Đinh Hùng