Có đôi khi – Cao Vũ Huy Miên

0
Có đôi khi – Cao Vũ Huy Miên

Ôi có ôi khi thèm nh gió i hoang
Sng kip lang thang, do chi khp núi rng
R lá ri vàng v thm bin mênh mông
Vt ngn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn.

Ôi phi chi ta là con sui sông kia
Sng kip giang h, do chi ht bn b
có ting chim và em mãi ngây th
Ta âu bit mong ch
Ta thôi ht vt v.

Ôi có ôi khi thèm nh lúc tui th
Sáng sáng tung tng, ùa vui hát vang lng
Chng bit suy t i kia vn vng gì
Ri chiu ti m màng
i ch sáng tng bng.

Ôi có ôi khi nm nghe nhng cn ma
Mun sng cô n cùng chn m trong phòng
Ch thy mái hiên và ta ng co ro
Bun nh khói lên tri
Lòng nhp ri ti bi.

Ôi có ôi khi thèm nh nhng con chim
C hót líu lo ri tung cánh lên tri
n n o hoang, tìm ni vng bóng ngi
Ri ci nói mt mình
Và lng khóc mt mình…

Bài th này ã c nhc s Lã Vn Cng ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Quạt cho bà ngủ - Thạch Quỳ