Chuyện ngày thường – Đỗ Trung Quân

0
Chuyện ngày thường – Đỗ Trung Quân

Nhng ngy m trong cn phng hp
Anh m nhng chiu vng
Hoa du th cn ma chong chng
Con ng di o la thnh thang…

Anh nm nh ting chn quen
G nhp ngoi thm vi v
Tan tm em v nh ln gi
Du anh ra ca n mt tri

Nhng chiu nm trong cn st kh mi
Anh thm li hi thm ca m.t ngi bn
Mt cu ni a – mt li tru chc
Rt i thn tnh
V…

Nh trong truy.n c tch – k hin… s gp lnh
Anh m mt – hoa du ri trc ca
Anh tnh gic – em v nh ngn gi
Ti’ng my xe quen thuc n… gi.t mnh

ng bn gi nheo mt ng cnh bn.
i khi
Anh cng phi cm n cn nng lnh khng r tn
Bt anh trm chn dm ba ba
Bt i chn nm m ngoi ca
Nh nhng ngy mnh khe xung ph vi mi ngi

nhn ra cuc i
Ht nh l c tch
c ni`m vui – khi m bng con mt
Tt c u c cnh bn
Bn – ngi yu – hoa v nng m m…


Xem thêm:  Thơ Thương Nhớ, Chùm Thơ Tình Buồn Viết Nỗi Nhớ Người Thương