Chia tay người Hà Nội – Bùi Thanh Tuấn

0
Chia tay người Hà Nội – Bùi Thanh Tuấn

Tng anh Trn Quang Dng

Hà Ni mùa này vng nhng cn ma,
Cái rét u ông git mình bt khóc.
Hoa sa thôi ri nhng chiu tan hc,
C Ng xa lng l du chân bun.

Trúc Bch gin hn phía cui hoàng hôn,
con nc th trôi câu lc bát.
Quán cóc liêu xiêu dm ba ting nhc,
Phía H Tây vng li mt câu Kiu.

Hà Ni tri bun nh mt ngi yêu,
Nh góc ph nh hàng me k nim.
Nh bui chia tay mt y hoa tím,
Ngõ hoa gi hút du gót hài xa.

Hà Ni mùa này nh nhng cn ma…

êm Hi quán – ông 1992

Bài th này c ng trên tp chí Tui xanh nm 1992, sau ó ã c nhc s Trng Quý Hi ph nhc thành bài hát Hà Ni mùa vng nhng cn ma.


Xem thêm:  Uống rượu với nụ cười - Nguyễn Lâm Cẩn