Càn khôn ơi xin rót rượu giùm ngay – Phạm Nhuận

0
Càn khôn ơi xin rót rượu giùm ngay – Phạm Nhuận

Bui sáng chim bay v bin tây
Ta i tri bt gió sông y
Chiu hôm con vc v bên núi
Ta cng mm theo ht sng vay

Chân bc chm hay dc i núi mi
C lên cao xem ngn gió vô thng
Ôi quá hp nhng con ng trm ngãi
Trm tích chi trong ting vc kêu sng

Thôi xp li m non cùng c b
B bn xa xin hn li mt ngày
Sông vn hp nhng i cho ta th
Càn khôn i xin rót ru giùm ngay

Ta ã qua sông vào ln nhì
Nh chng mùa h rt âu ây
Ô kìa sông sao sng mù th
nh ông sang ã my ngày

Bài th này ã c nhc s Tôn N ng Khánh ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Cô lái đò - Nguyễn Bính