Càn khôn ơi xin rót rượu giùm ngay – Phạm Nhuận

0
Càn khôn ơi xin rót rượu giùm ngay – Phạm Nhuận

Buổi sáng chim bay về tây
Ta đi trời bạt gió sông đầy
Chiều hôm con vạc về bên núi
Ta cũng mềm theo hạt sương vay

Chân bước chậm hay dốc đồi núi mỏi
Cứ lên cao xem ngọn gió vô thường
Ôi quá hẹp những trầm ngãi
Trầm tích chi trong tiếng vạc kêu sương

Thôi xếp lại mơ non cùng ước bể
xa xin hẹn lại một ngày
Sông vốn hẹp nhưng đời cho ta thế
Càn khôn ơi xin rót giùm ngay

Ta đã qua sông vào lần nhì
Nhớ chăng mùa hạ rớt đâu đây
Ô kìa sông sao sương mù thế
Ừ nhỉ đông sang đã mấy ngày

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Tôn Nữ Đồng Khánh phổ nhạc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Thuyền và biển - Xuân Quỳnh