Bên đồi lau xanh – Thái Tú Hạp

0
Bên đồi lau xanh – Thái Tú Hạp

mùa i lá nh
cây ngàn
tình em nh ngn nng vàng
cui sân
i bun
mt thoáng phù vân
t trong thiên c
u trm có nhau
nh thng
tóc bic mây su
rng hoang nh gió
bên i lau xanh

em còn tic cm hoa chanh
còn m con bm trên cành
tng t
bao gi nghe ý
trùng tu
thân nh giòng nc cõi h vô này
mai sau
còn du chim bay
di sâu cát bi
dài bóng tôi

Bài th này ã c nhc s Lê Uyên Phng ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Bài học đầu cho con - Đỗ Trung Quân