Bất hiếu – Ngạo Thiên

0
Bất hiếu – Ngạo Thiên

cho đi
Chẳng mong nhận lại, được gì nơi con
Bao năm thân xác hao mòn
Cuộc đời , nuôi con nên người
Mong con an vui
Cơm no áo ấm, bằng người xung quanh
Mẹ cha giờ tóc chẳng xanh
Phong sương , da nhăn đồi mồi
Làm con không Hiếu thì thôi
Sao con đành nở, suy đồi nghĩa nhân
Đánh cha mắng mẹ bao lần
Cuộc đời cha mẹ, khổ đau
Đêm về tuôn trào
cho cảnh, máu đào phụ ân
Con ơi nhân quả xoay vần
Đừng gieo nghiệp ác, khổ thân sau này.


Xem thêm:  Gia đình là chốn bình yên cuối chiều - Toàn Tâm Hòa