Ba cái lăng nhăng – Trần Tế Xương

0
Ba cái lăng nhăng – Trần Tế Xương

Một trà, một , một
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được cái gì hay cái nấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà!


Xem thêm:  Chí nam nhi - Nguyễn Công Trứ