Ba cái lăng nhăng – Trần Tế Xương

0
Ba cái lăng nhăng – Trần Tế Xương

Một trà, một , một
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được cái gì hay cái nấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà!


Xem thêm:  Người đàn ông dễ vỡ - Nguyễn Đình Huân